ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

دیدن عکس | حذف مطلب بالا

مدیر اجرایی
هموند پژوهشی ارشد لین-سویگ (Lane-Swig) , مدیرعامل انستیتو واشنگتن
مایکل سینگ هموند پژوهشی ارشد لین-سویگ (Lane-Swig) و مدیرعامل انستیتو واشنگتن ‌است
پژوهشگر ارشد مورنینگ-استار, مدیر تحقیقات
عضو ارشد و مدیرتحقیقات انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک
هموند برجسته ویلیام دیویدسون, مشاور انستیتو واشنگتن, برنامه خانواده ایروین لوی درباره روابط استراتژیک ایالات متحده و اسرائیل
سفیر دنیس راس، دستیار ویژه پیشین پرزیدنت باراک اوباما، مشاور انستیتو و هموند برجسته ویلیام دیویدسون در انستیتو واشنگتن است.

,
مایکل آیزنستات هموند دیوید کان و داگلاس کان و مدیر برنامه مطالعات امنیتی و نظامی انستیو واشنگتن است.
*غیث العمری، هموند ارشد انستیتو واشنگتن و یکی از نویسندگان کتاب «خنثی سازی بشکه باروت غزه» است.
کاترین باوئر هموند پژوهشی برنامه خانواده بلومنستاین-کاتز در انستیتو واشنگتن و از مقام‌های سابق وزارت خزانه داری ایالات متحده است.
شارل تیپو هموند مهمان در انستیتو واشنگتن، پیش از این برای موسسات دیپلماتیک اروپا در سوریه، الجزایر، عراق، فرانسه، بلژیک و آلمان کار کرده است.
مهدی خلجی، عضو ارشد و هموند پژوهشی خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن پژوهشگرِ تشیع، فلسفه و کارشناس سیاست ایران
عُلا الرفاعی هموند برنامه گدالدِ انستیتو واشنگتن در زمینه سیاست عربی است.
بلال وهاب هموند برنامه نیتن و استر ک. واگنر در انستیتو واشنگتن است
سونر چغاپتای هموند پژوهشی برنامه خانواده بایر و مدیر برنامه پژوهش مسائل ترکیه در انستیتو واشنگتن است.

کارشناسان به ترتیب نام

پژوهشگر ارشد مورنینگ-استار, مدیر تحقیقات
عضو ارشد و مدیرتحقیقات انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک
,
مایکل آیزنستات هموند دیوید کان و داگلاس کان و مدیر برنامه مطالعات امنیتی و نظامی انستیو واشنگتن است.
*غیث العمری، هموند ارشد انستیتو واشنگتن و یکی از نویسندگان کتاب «خنثی سازی بشکه باروت غزه» است.
کاترین باوئر هموند پژوهشی برنامه خانواده بلومنستاین-کاتز در انستیتو واشنگتن و از مقام‌های سابق وزارت خزانه داری ایالات متحده است.
شارل تیپو هموند مهمان در انستیتو واشنگتن، پیش از این برای موسسات دیپلماتیک اروپا در سوریه، الجزایر، عراق، فرانسه، بلژیک و آلمان کار کرده است.
مهدی خلجی، عضو ارشد و هموند پژوهشی خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن پژوهشگرِ تشیع، فلسفه و کارشناس سیاست ایران
هموند برجسته ویلیام دیویدسون, مشاور انستیتو واشنگتن, برنامه خانواده ایروین لوی درباره روابط استراتژیک ایالات متحده و اسرائیل
سفیر دنیس راس، دستیار ویژه پیشین پرزیدنت باراک اوباما، مشاور انستیتو و هموند برجسته ویلیام دیویدسون در انستیتو واشنگتن است.
مدیر اجرایی
هموند پژوهشی ارشد لین-سویگ (Lane-Swig) , مدیرعامل انستیتو واشنگتن
مایکل سینگ هموند پژوهشی ارشد لین-سویگ (Lane-Swig) و مدیرعامل انستیتو واشنگتن ‌است
عُلا الرفاعی هموند برنامه گدالدِ انستیتو واشنگتن در زمینه سیاست عربی است.
بلال وهاب هموند برنامه نیتن و استر ک. واگنر در انستیتو واشنگتن است
سونر چغاپتای هموند پژوهشی برنامه خانواده بایر و مدیر برنامه پژوهش مسائل ترکیه در انستیتو واشنگتن است.