روابط عرب و اسرائیل
Video
تحول روابط امارات و اسرائیل: پیامدهای دوجانبه و منطقه‌ای برای سیاست‌گذاری آمریکا
دیپلمات‌ها و کارشناسان پیشین، درباره گام‌هایی که هرکدام از طرف‌ها پس از مراسم تاریخی امضای توافق در کاخ سفید باید بردارند، و نیز نحوه جذب فلسطینیان و بازیگران دیگر به جمع فعلی بحث می‌کنند.
۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰
  • ابتسام الکِتبی
  • دوری گولد
  • باربارا ای. لیف
  • دیوید ماکوفسکی