Video
نقشه‌ای تعاملی از گزیده فعالیت‌های جهانی حزب‌الله لبنان
حزب‌الله لبنان یک سازمان عالمگیر چندوجهی است که درگیر طیف گسترده‌ای از فعالیت‌هاست، از جمله فعالیت‌های علنیِ اجتماعی و سیاسی در لبنان، فعالیت‌های نظامی در لبنان و سوریه و تمام خاورمیانه، و فعالیت‌های مخفی نظامی، تبهکارانه و تروریستی در سراسر جهان.
۵ اوت ۲۰۲۰
  • ماتیو لویت
  • کاش پتل
  • خوآن زاراته