چرا نیروهای نیابتی ایران از شواهد می‌هراسند؟
شبه‌نظامیان عراقی به مشروعیت داشتن بها می‌دهند و تلاش می‌کنند تصویری که از خود نشان می‌دهند این باشد که در چارچوب قانون عمل می‌کنند. در نتیجه، برای مهار حملات کسانی که به نیابت از تهران دست به حمله می‌زنند، رویکرد مبتنی بر شواهد و مدارک می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
۱۵ آوریل ۲۰۲۱
  • مایکل نایتز

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟ گفت‌وشنود رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi