ایران مترصد بهره‌برداری از بی‌ثباتی ناشی از فروپاشی افغانستان است
از زمان سقوط کابل و حتی خیلی پیش‌تر از آن، مقامات ایرانی اشاراتی می‌کردند حاکی از این که چگونه می‌توانند از پیروزی طالبان در افغانستان برای پیشبرد اهداف خود در خاورمیانه استفاده کنند؛ هرچند که نگران سرنوشت شیعیان افغانستان نیز هستند.
۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱
  • فرزین ندیمی

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟ گفت‌وشنود رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi