Ahrar Sinjar
Maps & Graphics
پروفایل: احرار سنجار
از این گروه پوششی برای «برندسازی» در حملات جریان مقاومت به پایگاه‌های نظامی ترکیه استفاده می‌شود تا در ظاهر این حملات با نارضایتی ایزدی‌ها از دولت ترکیه پیوند زده شود.
۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲
  • حمدی ملک
  • مایکل نایتز
  • الکس آلمیدا
  • انور الزمانی

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi