بازدید رییس آژانس انرژی اتمی از ایران: انتظارها و گام‌های بعدی

۶ مهٔ ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
IAEA Director General Rafael Grossi touring a nuclear power plant in Ukraine - source: United Nations