دیدار بنت از بحرین دیپلماسی اسرائیل-خلیج فارس را نیروی بیشتری می‌بخشد

۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Israeli Prime Minister meets Bahraini foreign minister al-Zayan in Manama - source: Reuters