نصرالله واقعا چه گفت و چرا؟

به قلم حنین غدار
۲۳ نوامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Nasrallah Ashura speech