چرخه انتخابات ۲۰۲۴ در ایران آغاز می‌شود

به قلم عمر کرمی
۳۱ اوت ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, casts his vote for president