ایران احتمالا در حال گسترش محور پدافند هوایی خود در لبنان و سوریه است

به قلم فرزین ندیمی
۳۰ نوامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
In Iranian Khordad-15 air-defense missile launcher - source: Wikimedia Commons