ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها


هم‌چنین دست‌یافتنی در English العربية

دریافت نسخه با کیفیت تصویر

سایمون هندرسون

تلفن: 202-230-9550 (media inquiries only) 202-452-0650 (all other inquiries)
[email protected]

سایمون هندرسون هموند برنامه بیکر و مدیر برنامه سیاست خلیج و انرژی در انستیتو واشنگتن است. او مولف دو اثر برجسته برای انستیتو واشنگتن در مورد مسئله جانشینی در عربستان است: پس از ملک عبدالله، و پس از ملک فهد.