عراق؛ انتخابات بدون دموکراسی؟
مناقشه دوساله و عمدتا خطرآفرینی که منتهی به این انتخاب شد، بسیاری از پرشورترین هواداران جنبش جوانان را از روند انتخابات کاملا سرخورده کرده است، بنابرین واشنگتن باید تمرکز خود را به حوزه محدودی معطوف سازد.
۲۲ نوامبر ۲۰۲۱
  • بلال وهاب
  • Calvin Wilder

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟ گفت‌وشنود رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi