دیپلماسی پرزیدنت بایدن در خاورمیانه

به قلم مایکل سینگ
۱۵ مارس ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
Vice President Joe Biden arrives in Saudi Arabia