تعمیق روابط روسیه و ایران باید موجب نگرانی اسرائیل باشد

۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian and Russian flags on a table