ردگیری حملات دریایی در خاورمیانه از سال 2019

۱ فوریهٔ ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
Screenshot excerpt of a StoryMap covering maritime attacks in the Middle East.