مهم‌ترین سخنرانی سال در ایران: دشمنی با غرب، عدم سازش در کشور

۲۶ مارس ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamanei, gestures while speaking