وقت دور زدن «رهبر» ایران است
سپاه پاسداران، با منافع اقتصادی خود و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها، بیشتر به توافق بر سر مسئله هسته‌ای تمایل دارد.
۵ ژوئن ۲۰۲۳
  • مهدی خلجی

Looking back

Iranian women's rights activist Masih Alinejad  speaks at the Institute's 2022 Scholar-Statesman Award dinner in New York City - source: The Washington Institute
Video
گفتگویی با مسیح علی‌نژاد
گفتگو با مسیح علی‌نژاد را تماشا کنید یا بخوانید؛ فعال حقوق بشر ایرانی-آمریکایی و دریافت‌کننده مدال دانشور-سیاستمدار سال ۲۰۲۲ انستیتو واشنگتن.
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲
  • مسیح علی‌نژاد