سیستانی در برابر شبه‌نظامیان؛ آینده حاکمیت ملی عراق
جامعه بین المللی باید توجه بیشتری به تحولات نجف داشته باشد، جایی که گروه‌های تحت حمایت آیت‌الله سیستانی با قدرت به مقابله با ایران می‌پردازند اما با این پرسش در چشم انداز درازمدت نیز مواجه اند که چه کسی این رسالت را دنبال خواهد کرد.
۱۱ اکتبر ۲۰۲۱
  • حمدی ملک

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟ گفت‌وشنود رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi