Photo showing Taliban fighters outside Kabul Airport, August 2021.
Video
از افغانستان تا خاورمیانه: پیامدهای خروج آمریکا و پیروزی طالبان
سه کارشناس انستیتو درباره رویدادهای ناخوشایند کابل بحث می‌کنند، با تمرکز ویژه بر پیامدهای جهادگرایی جهانی، سیاست ایران، و پاسخ‌های منطقه‌ای.
۹ سپتامبر ۲۰۲۱
  • کاترین ویلبارگر
  • آرون وای. زیلن
  • پاتریک کلاوسون

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟ گفت‌وشنود رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi