منطقه‌ فلسطینی‌نشین زیر سایه بحران ایران و اسراییل
بحران کنونی فرصتی استثنایی در اختیار ایالات متحده آمریکا، اسراییل و شریکان آنها قرار داده تا ائتلافی بین‌المللی بر ضد ایران تشکیل دهند و به فلسطینی‌ها نشان دهند که اردوگاه "مقاومت" تنها راه آنها برای آینده نیست.
۱۳ مهٔ ۲۰۲۴
  • نئومی نیومن
  • دوورا مارگولین

Looking back

Iranian women's rights activist Masih Alinejad  speaks at the Institute's 2022 Scholar-Statesman Award dinner in New York City - source: The Washington Institute
Video
گفتگویی با مسیح علی‌نژاد
گفتگو با مسیح علی‌نژاد را تماشا کنید یا بخوانید؛ فعال حقوق بشر ایرانی-آمریکایی و دریافت‌کننده مدال دانشور-سیاستمدار سال ۲۰۲۲ انستیتو واشنگتن.
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲
  • مسیح علی‌نژاد