روسیه و ایران همچنان به هم نزدیک‌تر می‌شوند

۱ اوت ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in 19FortyFive
Russian President Putin and Iranian President Raisi meet in Tehran in 2022 - source: Reuters