خامنه‌ای سکوت خود را درباره مذاکرات هسته‌ای شکست

به قلم عمر کرمی
۲۱ فوریهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, speaking