خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی کماکان سرسختی نشان می‌دهد

به قلم عمر کرمی
۲۶ مارس ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, speaking