جنگ اعلام‌نشده ایران و اسرائیل در دریا (بخش ۲): احتمال افزایش تنش نظامی

به قلم فرزین ندیمی
۲۹ آوریل ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian sailors on board a naval vessel in the Strait of Hormuz