حزب‌الله ۴۰ ساله می‌شود: چرخش‌های داخلی، منطقه‌ای، و استراتژیک گروه و پیامدهای آن

۶ فوریهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Photo showing 1983 terrorist attack at U.S. Marine barracks in Beirut, Lebanon.