درگیری‌های ایران و اسرائیل در سوریه می‌تواند به خلیج فارس کشیده شود

به قلم فرزین ندیمی
۱۵ آوریل ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به