از نو ساختن عراق: شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران چگونه کشور را تصرف کردند

۱ مهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Just Security
An Iraqi member of a Shia PMF militia