ایران و افزایش تولید اورانیم نزدیک به غنای لازم برای بمب اتمی

۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
Nuclear centrifuges in Iran