ایجاد بلوک عرب-اسرائیلی می‌تواند بی‌ رغبتی واشنگتن به منطقه را جبران کند؟

۲۴ مهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Israeli Prime Minister Bennett meets with the UAE's foreign minister in December 2021 - Source: Reuters