آیا سفر پمپئو به اسرائیل بحث الحاق اراضی جدید را در اسرائیل و واشنگتن تغییر داده است؟

۲۰ مهٔ ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به