آیا اصلا ممکن است روسیه ایران را از سوریه دور کند؟

۷ فوریهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in 19FortyFive