انضباط پیام‌رسانی شبه‌نظامیان مقاومت در مناقشات جریان صدر

۷ سپتامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Sadrist protestors, Republic Palace, Baghdad, August 29, 2022