اجلاس بغداد در امّان: پیامدها برای ثبات منطقه

۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Leaders assemble for the France-sponsored Baghdad Conference in August 2021 - source: Government of Iraq