تنش‌های ایران با آذربایجان؛ نشانه تحولات گسترده‌تر در جنوب قفقاز

۱۲ آوریل ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
An Azeri woman with an Azerbaijan flag in the Nogorno-Karaback region of Armenia - source: Reuters