سیاست آمریکا در قبال دولت‌های عرب، فلسطینیان و اسرائیل: ایده‌هایی برای دولت بایدن

۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Israeli and Palestinian children join the mayor of Jerusalem to release doves.