سلبریتی‌ها، روحانیون، و جانشینی: کارت‌های زرد در اعتراضات ایران

به قلم مهدی خلجی
۷ اکتبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's Ali Karimi, wearing green wristbands at a 2010 World Cup qualifier - source: Reuters