سخنرانی نوروزی خامنه‌ای در دوران ویروس کرونا

به قلم عمر کرمی
۲۳ مارس ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به