شرق و غرب: ترکیه به کدام سو رو می‌کند؟

۳۱ مهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in BBC
Photo illustration of the flags of Sweden, NATO, Finland, and Turkey - source: Reuters