شفاف‌سازی وضعیت موافقت‌نامه‌های پیشین ایران-سعودی

به قلم فارس المعری
۳۰ مارس ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Saudi Deputy Prime Minister Prince Abdullah greets Iranian President Khatami in Jeddah in May 1999 - source: Reuters