نیروهای نیابتی ایران در عراق عاملان تنها حمله تروریستی جهان به مناسبت ۱۱ سپتامبر

۸ اکتبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Drone wreckage, Erbil, April 14, 2021