نتایج سفر رئیسی به چین بیشتر نمادین است تا واقعی

به قلم هنری رُم
۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian president Raisi is greeted upon his arrival for a state visit to China in February 2023 - source: Government of Iran