نقش کتائب حزب‌الله در حمله نیمه آگوست به التنف

به قلم مایکل نایتز
۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
U.S. Central Command graphic, Aug 15, 2022 drone attack on Al Tanf