نقش آمریکا در بحران سیاسی عراق: رهنمودهایی برای مشارکت موثرتر

به قلم بلال وهاب
۱۶ اوت ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Supporters of Iraqi Shia cleric Moqtada al-Sadr gather during a sit-in, inside the parliament building in Baghdad - source: Reuters