کووید در خاورمیانه: ارزیابی در آستانه سال سوم

۵ آوریل ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Photo showing the image of a masked nurse projected onto Iran's Azadi Monument.