خامنه‌ای بر «تهدیدات خارجی» تمرکز دارد، نه مطالبات معترضان

به قلم عمر کرمی
۱۵ دسامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamanei, gestures while speaking