بایدن می‌خواهد از خاورمیانه برود، اما گرفتار دور باطل بمباران در عراق است

به قلم مایکل نایتز
۲۳ اوت ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Politico