آیا یک جبهه عراقی در جنگ حماس-اسرائیل باز خواهد شد؟

۷ دسامبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
U.S. soldiers at an Iraqi base after a rocket attack by Iran-backed militias