استفاده‌ی روسیه از پایگاه هوایی ایرانی

۱۷ اوت ۲۰۱۶
همچنین دست‌یافتنی به