وداع محزون حریری در کناره‌گیری از سیاست لبنانی

به قلم دیوید شنکر
۴ فوریهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به