واکنش‌های منطقه‌ای به اعتراضات در اسرائیل

۱۸ آوریل ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Photo of Israelis in Tel Aviv protesting proposed judiciary changes, February 2023.