تظاهرات در منطقه بین‌المللی بغداد باعث انزوای خزعلی شد

۷ سپتامبر ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
SCF protests